Database (AU i IT)

Besvar quizzer og spørgsmål i nedenstående sektioner trin for trin.

Du må ikke få hjælp fra andre.

Resultatet af denne afprøvning er ikke selve din realkompetencevurdering, men kun tænkt som input til den samlede process med at vurdere dine kompetencer inden for dette fagområde.

TRIN 1 – DEN RELATIONELLE MODEL

I dette trin undersøger vi din viden om den relationelle model

1.

Model type

Relations-modellen er en...
2.

Tuples ja/nej

Et sæt attribut værdier kaldes for en tuple.
3.

Mest benyttede sprog

Det mest benyttede sprog til at skrive data definitions og queries til relationelle databaser er...
4.

Relaterede optegnelser forbindes med en...

Hvis du vil henvise til en række i én tabel fra en anden tabel, bruger du rækkens [svar] til at identificere rækken.

 

TRIN 2 – TABELDESIGN

I dette trin undersøger vi din viden om design af tabeller

AU i IT - Database

1.

Felter med tekst

Hvilken datatype bør man vælge til en kolonne, hvis man ønsker den skal indeholde navnet på en person?
2.

Kombiner grundlæggende begreber

Hvad kaldes disse grundlæggende database begreber også?
Kolonner (columns)
Attributter (attributes)

Unselect

Tupler (tuples)

Unselect

Rækker (rows)
Attributter (attributes)

Unselect

Tupler (tuples)

Unselect

3.

Den måde man finder ting på

Hvad kalder man det felt man bruger til at identificere en række i en tabel i en database?

4.

Heltal

Du vil gerne have et medlemsnummer, altså et heltal, i et felt. Hvilken datatype er ideel til dette?
5.

Tekst i tal felter

Du kan have tekst (bogstaver) i et tal-felt (INT, BIGINT, DECIMAL osv.)
6.

Tal i tekst felter

Du kan have tal i et tekst-felt (CHAR, VARCHAR osv.)
7.

Ja/nej værdier

Du har en database for en begivenhed, som indeholder en tabel, hvor interesserede folk er registreret.

I den tabel er der et felt, hvor der skal stå om folk faktisk deltager. Der er tale om en simpel ja/nej værdi, eller 0/1 om man vil. Hvilken datatype vil være mest ideel til dette?

8.

Tids muligheder

[1] gemmer år, måned og dag værdier.

[2] gemmer time, minut og sekund værdier.

[3] gemmer år, måned, dag, time, minut og sekund værdier.
[1]
TIME

Unselect

TIMESTAMP

Unselect

DATE

Unselect

[2]
TIME

Unselect

TIMESTAMP

Unselect

DATE

Unselect

[3]
TIME

Unselect

TIMESTAMP

Unselect

DATE

Unselect

9.

Tekst og tal felter

[1] en tekststreng på en bestemt længde (n). Den skal være længde n.

[2] en tekststreng med en variabel længde, dog maksimalt n.

[3] et tal uden decimaler, maks 5 cifre.

[4] et tal uden decimaler, maks 10 cifre.

[5] et tal uden decimaler på maks p cifre.

[6] et tal uden decimaler, maks 19 cifre.

[7] et tal med decimaler.
[1]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[2]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[3]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[4]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[5]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[6]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

[7]
DECIMAL(p,s)

Unselect

SMALLINT

Unselect

INTEGER

Unselect

VARCHAR(n)

Unselect

INTEGER(p)

Unselect

CHARACTER(n)

Unselect

BIGINT

Unselect

10.

Decimal

Ved DECIMAL(p,s) er p og s...

 

TRIN 3 – Normalisering og kvalitetssikring

I dette trin undersøger vi din viden om normalisering og kvalitetssikring

1.

Korrekte NF

Optil hvilken NF, følgende nedestående tabel?

Unormaliseret tabel
2.

Hvem "opfandt" Første Normalform

Hvem "opfandt" den Første Normalform tilbage i 1970 og dannede dermed grundlaget for den moderne database
3.

Forskellige slags data i samme felt

Der må gerne være forskellige slags data (f.eks. fornavn og fødselsdato) i samme felt i en databasen som opfylder Første Normalform?
4.

Hvor mange normal-former anses som standard og minimum

Hvor mange normalformer normaliserer man generelt til - nærmest som et minimum i programmering? (Note: Der kan være yderligere former end disse)
5.

Hvilken normalform opfylder følgende database billede

Hvilken normalform opfylder følgende database?

Database
6.

Normalform billede

Hvilken normalform opfylder nedenstående tabel?

Normalform billede
7.

Hvilken normalform opfylder nedenstående database?

Normalform billede
8.

Normalform

Hvilken normalform opfylder billedet?Normalform
9.

Normalform

Hvilken normalform opfylder billedet?Normalform
10.

Normalform

Hvilken normalform opfylder billedet?Normalform
11.

Hvad er den højeste normalform, som denne tabel opfylder?

Normalform
12. En relation er i 1NF hvis den ikke indeholder nogen ____________?

 

Trin 4 – Databaseprogrammering og SQL

I dette trin undersøger vi din viden om databaseprogrammering og SQL

1. Hvad betyder SQL

2.

DELETE from table

Hvis du vil slette alt fra en tabel, men ikke tabellen, hvilken af disse to er korrekt - eller er de det begge?
DELETE FROM table_name;
eller
DELETE * FROM table_name;
eller dem begge?
3.

Slet en tabel

For at slette en tabel skal du skrive følgende kommando:

[... ] TABLE table_name;
4.

Opdater indhold af en række i en tabel

Opdater indholdet af Lastname i tabellen "People" hvor "Firstname" er Hans

[...] People SET Lastname='Hansen' [...] Firstname ='Hans'
5.

Antal primær nøgler

Der kan være flere rækker markeret som primær nøgler i en tabel
6.

Hvad er en nøgle

Hvilke af disse udsagn om en tabels nøgle er korrekt(e)?

 
7.

Vælg indholdet en fra tabel

Du vælger indholdet fra en tabel med følgende kommando:
[...] Firstname FROM People;
8.

Vælg indholdet en fra tabel

Du vælger fra en tabel med følgende kommando

SELECT Firstname [...]  People;
9.

Query

Skab den rette syntax, til at vælge 'id' fra 'students'. Resultatet skal være sorteret efter id i aftagende orden (højeste id først).

[...] id FROM students

[...] id [...]

 

Trin 5 – Kompetenceafdækning

Her spørger vi til dine kompetencer

1.

Redegør for dine kompetencer (RKV AU i Informationsteknologi - Databaser)


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *